Welkom

op de site van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen Stad VO (VO 20.01), het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren (gemeente Tynaarlo).

Kaart_Werkgebied.png

Passend Onderwijs in Nederland

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het stelsel passend onderwijs betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid. Passend Onderwijs gaat over alle onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan.


Passend Onderwijs in de regio stad Groningen

Passend Onderwijs wordt o.a. vormgegeven binnen samenwerkingsverbanden (SwV). Het stelsel Passend Onderwijs heeft grote invloed op de manier van samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. De scholen voor regulier en speciaal onderwijs trekken samen op in een SwV. In de regio Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren worden de scholen voor Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4) gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen die in deze regio wonen binnen SwV VO Hroningen Stad. De scholen maken onderling afspraken over de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.